Özbekistan-Türkiye Ormancılık İkili İşbirliği Orman Kadastrosu ve Ormancılıkta Planlama Eğitimi Tamamlandı

Orman Fakültemiz ve Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkalığı iş birliği ile Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda “Özbekistan-Türkiye Ormancılık İkili İşbirliği Orman Kadastrosu ve Ormancılıkta Planlama Eğitimi” 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitim programının açılışına Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve koordinatörümüz Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK, Orman Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Özbekistan-Türkiye Ormancılık İkili İş Birliği Koordinatörü Ahmet YALVAÇ, Özbekistan Heyeti ve Fakültemiz Akademik Personeli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Miraç AYDIN ve Ahmet YALVAÇ’ın yaptığı eğitim programına geçildi.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Kadastrosu Daire Başkan Yardımcısı Hamdi KAPTANOĞLU tarafından Özbekistan’dan gelen misafirlerimize kadastro, mülkiyet bakımından orman alanlarının durumu ve Türkiye’ de orman kadastrosunun tarihi gelişimi, orman kadastro komisyonları ve orman alanlarında vasıf tayini çalışmaları ve orman sınırları dışına çıkarma uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Fakültemiz Öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih SİVRİKAYA ve Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI ve Orman Genel Müdürlüğü Takip ve Kontrol Şube Müdürü Gediz Metin KOCAELİ tarafından orman amenajmanı, tarihçesi, uzaktan algılama ve CBS’nin orman amenajmanında kullanımı, amenajmanda envanter ve amenajman planı yapımı, orman amenajmanında kullanılan metotlar, Orman Bilgi Sistemi’nin orman amenajmanında kullanımı ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yine Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Arif Oğuz ALTUNEL tarafından TUSAGA-Active sistemi uygulamaları ve geodesik seviye ve 3. Boyut planar ölçümlerin alansal ölçümlerde avantajları hakkında sunumlar yapılmıştır. Daha sonra Özbekistan Heyeti ile orman amenajmanında envanter ve orman kadastrosu ile ilgili arazi uygulamaları yapılmıştır.