Araç ve Daday Belediye Başkanları, Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantısı

04 Ekim 2021 Turizm Fakültesi, Araç ve Daday Belediye Başkanları, Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantısı

Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Alptekin Sökmen’in çağrısıyla Araç Belediye Başkanımız Sayın Satılmış Sarıkaya, Daday Belediye Başkanımız Sayın Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Sayın Hüsnü Gül ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Sayın Serkan Doğru fakültemizde bir araya geldiler. Toplantıya fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan Sevim, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu ve Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da katıldılar.

Dekanımız Prof. Dr. Alptekin Sökmen katılımcıları selamladı ve bir araya gelme nedenimizi açıklayarak toplantıyı açtı. Prof. Dr. Alptekin Sökmen fakültemizin temel öz görevi olan paydaşları bir araya getirme ortak hedefleri etrafında kenetlenerek sinerji yaratma hedefi çerçevesinde toplandığımızı anlattı. Dekanımız KUZKA’nın Kastamonu turizmini ileriye taşıma amacıyla kullandırdığı hibe desteklerinin Araç ve Daday ilçelerimizin alt ve üst yapı gelişimlerinde nasıl kullanılabileceği hususunun toplantının ana amaçlarından biri olduğunu sözlerine ekledi. KASTOD’un Kastamonu Turizm ve Otelcilerini temsil eden en geniş çatı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olduğunun altını çizen Prof. Dr. Alptekin Sökmen, KUZKA’nın eğitim desteklerinden KASTOD üyesi turizm işletmelerinin nitelikli ürün ve hizmet sunumlarına yönelik kullanımının toplantının bir diğer konusu olduğunu vurguladı.

Toplantıda KUZKA Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Serkan Doğru kurumun kullandırabileceği destekleri katılımcılara anlattı. Bu çerçevede “Turizm Altyapısına Katkı Sağlamak” başlığı altında yer alan Tematik Turizm Rotalarının Oluşturulması hedefinin Araç ve Daday ilçelerimiz için uygun olduğu hususunda fikir birliğine varıldı. Öğretim Görevlimiz Hikmet Haberal’ın öncülüğünde Araç Yaylalarının turistik bir çekim gücüne dönüştürülmesi amacıyla bir proje hazırlanmasına karar verildi. Bu çabanın Daday yaylalarıyla ilişkilendirilerek sinerji yaratılması da kararlaştırıldı. Bununla birlikte Daday ilçemizin Citta Slow çalışmaları için KUZKA desteklerinden yararlanılabileceği bir proje hazırlanması benimsendi. Toplantıda KASTOD Üyesi işletme sahip, yönetici ve çalışanlarına yönelik bir Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi verilmesinin yararı üzerinde duruldu. Hüsnü Gül’ün önderliğinde, Doç. Dr. Aydoğdu’nun eşgüdümünde bir proje hazırlanmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kastamonu’da örgütlü Kadın Girişimci Kooperatifleri’nin ürettikleri ürünlerin tasarlanması, pazarlanması ve markalaşması konusunda da bir proje hazırlanması karara bağlandı. Toplantıda hazırlanmasına karar verilen son proje ise Kastamonu kent merkezinde etkinlik gösteren yöresel yeme içme işletmelerinin Slowfood ilkeleri çerçevesinde eğitilmesi idi.

Toplantı Araç Belediye Başkanımız Sayın Satılmış Sarıkaya’nın Dekanımız Prof. Dr. Alptekin Sökmen’e el işi ahşap bir Araç Yayla Evi Maketi sunmasıyla son buldu.