Kastamonu Belediyesi ve KUZKA ile Acem Hanı Gastronomi Merkezi Hakkında İşbirliği Toplantısı

Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Üniversitemiz, 3 Ağustos 2021 tarihinde Acem Hanı Gastronomi Merkezi Projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonun sağlanması ve işbirliği esaslarının belirlenmesi maksadıyla bir araya geldi.

Toplantıya Kastamonu Belediyesi’nden Araştırma ve Geliştirme Müdürü Resul Köprülü ile Proje Koordinatörü Merve Nur Kaya; KUZKA’dan Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birim Başkanı Serkan Doğru; üniversitemizden Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük, Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Çılgınoğlu ve Arş. Gör. Demet Güner; Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörü Öğr. Gör. Berkan Güngör ve İnovatif Teknolojiler Ofisi koordinatörü Öğr. Gör. Tuba Külçe katıldı.

Toplantıda proje kapsamında yerel kalkınmada nitelikli işgücünü artırmak için üniversitenin sağlayabileceği eğitim, sertifikasyon, Ar-Ge ve Ür-Ge süreçleri hakkında görüşüldü. Ayrıca merkezde geliştirilecek ürünler için patent başvuruları ve yöresel ürün pazarında satışa sunulacak ürünler için yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Tüm bunlara ek olarak, hem üniversite hem de belediye tarafından halihazırda yürütülmekte olan projelerde yapılabilecek işbirliklerine de değinildi.