Üniversitemiz ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arasında Turizm Sahasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) arasında turizm sahasına yönelik akademik, kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile AHBV Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından imzalandı.

Üniversitemiz Turizm Fakültesi ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi arasında karşılıklı iş birliğini teşvik etmek ve geleceğe yönelik ortak akademik, kültürel ve sosyal çalışmalar ortaya koymak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında taraflar; uluslararası ve ulusal bilimsel konferans, kongre, sempozyum, çalıştay gibi turizm alanında bilimsel etkinlikler düzenleyecek.

Öğrencilerin turizm alanında mesleki ve akademik alanda gelişimlerine katkıda bulunacak ortak etkinlikler ve gelişmelerine katkı sağlayacak çevrimiçi ortak seminer ve paneller düzenlenmesini içeren protokol kapsamında akademik personel arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmek, gelişimlerine katkıda bulunmak için ortak bilimsel etkinlikler, turizm alanında ortak bilimsel konular belirleyerek bu konulara yönelik ulusal ve uluslararası araştırma projeleri geliştirecek ve yürütecek.

Söz konusu protokolün yaratacağı sinerji ile Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olan Üniversitemizin etkinlik ve verimliliğinin artırılması planlanıyor.