İnovatif Teknolojiler Ofisi Tarafından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne Ar-Ge Konulu Ziyaret Gerçekleştirildi

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında yürütülen işbirliği kapsamında, üniversitemizin ihtisas alanlarından biri olan ormancılık alanında ihtiyaç duyulan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 30 Haziran 2021 Tarihinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yurttepe Orman İşletme Şefliğine bağlı depoda saha çalışması yapılmıştır.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilen saha çalışmasında, tomrukların uluslararası standartlarda üretilmesi ve takibini sağlayacak dijital etiketleme sisteminin geliştirilmesi ve bu sistemin kullanımda karşılaşılabilecek zorlukların giderilmesini sağlayacak inovatif çözümler değerlendirilmiştir. Yapılan uygulamalar ve yaşanan sorunlar sahada yapılan örnek uygulama üzerinden gözlemlenmiştir. Ayrıca yangın önleme ve kontrol alanında ihtiyaç duyulan Ar-Ge teknolojileri ve bu alanda kullanılabilecek çözümler konuşulmuştur.

Saha ziyaretine; Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet ER’in yanı sıra, Karadere Orman İşletme Müdürü Sn. Mehmet KURUMEŞE ve Yurttepe Orman İşletme Şefi Sn. Z. Gizem ŞENEL BEKTAŞ ve Orman Bölge Müdürlüğü Teknik personeli katılmıştır.

Üniversitemiz İnovatif Teknolojiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden İnovatif Teknolojiler Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Tuba KÜLÇE ile İnovatif Teknolojiler Ofisi ekibinden Orman Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ ziyarete katılım sağlamıştır.