TÜBİTAK 1512 BİGG (Bireysel Genç Girişim) Desteği Programı 2020 yılı 1. Çağrısı kapsamında 4482 girişimci iş fikrinin başvurusu, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan 2. Aşama panelleri kapsamında değerlendirilerek 153 girişim fikri TÜBİTAK tarafından destek almaya uygun bulunmuştur. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Müge HENDEK ERTOP’ un “Kestane Propolis Ektraktının Enkapsüle Formlarının Üretimi ve Fonksiyonel Gıda Üretiminde Kullanımı” başlıklı projesi de Teknogirişim Sermaye Desteği almaya hak kazanmıştır. İTÜ Arı Teknokent-Düzce Teknokent uygulayıcı kuruluş bünyesinde başvurusu yapılan ve Tübitak tarafından destek alan projede kestane propolisinin farklı formlarının üretimi, fonksiyonel gıda üretiminde kullanımı amaçlanırken, propolisin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi dolaylı olarak Kastamonu’da arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve yöresel olarak bal dışı arı ürünlerine dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli arıcılık faaliyetleri ile yürütülecek bu proje, verilecek eğitimler ve devamındaki çalışmaların üniversitemizin ihtisaslaşma sahası olan ormancılık ve tabiat turizminin odağında yer almasıyla ihtisaslaşma faaliyetlerine katkı sağlarken, bölgesel kalkınmada arı ürünlerinin hak ettiği değeri kazanarak tüketiciye ulaştırılmasına destek olacaktır. Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.