Kastamonu İl Risk Azaltma Planı Üniversitemiz Öncülüğünde Hazırlandı

Üniversitemiz ev sahipliği ve koordinasyonunda Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan “Kastamonu İl Risk Azaltma Planı” birinci ve ikinci çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında “yangın, deprem, kütle hareketleri ve meteorolojik afetler” ana başlığı altında 4 çalışma grubu oluşturuldu.

Çalıştayın ana başlıklarından olan yangın ve meteorolojik afetler kısmının moderatörlüğü ve rapor hazırlıkları Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından yapıldı.

Çalıştaya Üniversitemizden Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörümüz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Teknokent A.Ş. ve Kastamonu Üniversitesi TTO A.Ş. Genel Müdürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Orman Fakültemizden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Özkan Evcin katılarak, sorumlu oldukları çalışma grubu raporlarının hazırlanmasında görev aldı.