2021 Yılı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projeleri Çağrısı

 

Üniversitemizin Kıymetli Akademik Personeli,
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Proje Çağrısı’na çıkılmıştır.
Proje müracaatında bulunacak doktorasını tamamlamış öğretim elemanları, 31 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında, Kastamonu Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projeleri Destekleme ve Yürütme İlkelerini göz önünde bulundurarak, BAP Otomasyon Sistemi üzerinden proje girişi yapabileceklerdir.
Detaylı bilgi, BAP Koordinasyon Birimi internet sayfasında kubap.kastamonu.edu.tr yer almaktadır.
Not: Bap Otomasyon Sisteminde yer alan İhtisaslaşma Proje Başvuru Formunun usulüne uygun olarak eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir.
Saygılarımızla…
Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi

Telefon: 0366 280 13 01 – 14 31
Email: bap@kastamonu.edu.tr