ULUSAL KASTAMONU TABİAT TURİZMİ SEMPOZYUMU

16-18 Eylül 2021 Kastamonu

Yükseköğretim Kurumu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında İhtisas Üniversitesi olarak seçilen Kastamonu Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra ihtisas alanına uygun ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ile de Kastamonu’nun kalkınmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz Turizm Fakültesi koordinasyonunda Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Kastamonu Turizm Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Kadim şehir Kastamonu’muzun somut ve somut olmayan kültürel miras zenginliğini taçlandıran doğal güzellikleri ve bu güzelliklerin oluşturduğu tabiat turizm potansiyelinin yerel anlamda derinlemesine inceleneceği “Ulusal Kastamonu Tabiat Turizmi Sempozyumu”na ev sahipliği yapacağız.

Ülkemizin dört bir yanından akademisyen, sektör profesyoneli, sivil toplum kuruluşu önderlerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımını hedeflediğimiz bu çalışma; sonuçları açışından bilimsel yönünün yanında uygulamaya yönelik somut öneriler getirmesiyle de bir yol haritası niteliği taşıyacaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi sizlerin destekleri ile çok daha ulaşılabilir olacaktır. Bu nedenle sizlerden Tabiat Turizmi Yönetimi ve Kastamonu’nun Tabiat Turizmi Potansiyeli ile ilgili bildirileriniz ile bilimsel katkı ve forum/atölyelere deneyimlerinizle sektörel katkı bekliyoruz. Ayrıca turizmin çok disiplinli doğası gereği tabiat turizminin ayrılmaz bileşenleri olan, spor bilimleri, sağlık bilimleri, rekreasyon ve boş zaman yönetimi ve diğer ilgili disiplinlerin tabiat turizmi temalı bildirileri de bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.

Bilginize sunuyor ve 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde bir araya gelecek olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha paylaşıyorum.

En içten saygı ve selamlarımla…

Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı