Orman Endüstri Mühendisliği Öğrencilerimizden TÜBİTAK 2209-A Proje Başarısı

TÜBİTAK 2209-A proje çağrısının 2020 yılı ikinci dönem başvuruları sonucunda Orman Endüstri Mühendisliği öğrencilerimizin sunmuş olduğu 4 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje Yürütücüleri Akademik Danışman Proje Konusu
Uğur TEKŞEN Prof. Dr. Saim ATEŞ Farklı Lignoselülozik Kaynaklardan Kraft Pişirme Yöntemiyle Elde Edilen Ligninin Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması
Hatice Nur ATAY

Esma Nur KORKUSUZ

Doç. Dr. Önder TOR Mobilya Yapımında Kullanılan Masif Ağaç Malzemeye Uygulanan Vidalama Torklarının Belirlenmesi
Güngör TABAK

Feyza Nur İNCE

Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI Donma-Çözünme Devrinin Sarıçam Odunun Bazı Fiziksel, Mekanik ve Termal Özellikleri Üzerine Etkisi
Yusuf BAKIR

Tuba BİCAN

Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Odunun Isıl İşlem Parametrelerinin İncelenmesi

 

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, proje süresince verecekleri desteklerden dolayı da danışmanlarına teşekkür ediyoruz.