Üniversitemizden, Ormancılık Araştırma Enstitüleri Araştırma İhtisas Gruplarına Önemli Katkı

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince yürütülen araştırma projelerinin yıllık değerlendirilmesinin yapıldığı ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili Daire temsilcilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili Birimlerinin, Üniversitelerden ilgili akademisyenlerin, İlgili Diğer Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 7 farklı uzmanlık bazında oluşturulan 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında devam eden “Araştırma İhtisas Grupları toplantısı tamamlandı.

OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Sayın Mehmet KOÇ’ un açış konuşmasıyla başlayan açılış programı, toplantıya katılan Yeşil Türkiye Derneği Genel Başkanı Sayın Cafer ORHAN, ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet YERLİ, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan TÜRKYILMAZ, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Arif KARADEMİR’ in konuşmalarıyla devam etti. Toplantı Orman Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa ÖZKAYA’nın konuşmalarıyla sona erdi.

Toplantıda 2021 yılında başlayacak olan Yeni Proje Teklifleri, 2020 yılında biten araştırma projelerinin Sonuç Raporları incelendi ve kabul edilip edilmemesine karar verildi. Devam eden projelerin ise yıllık çalışma raporları incelenerek devam edip etmeyeceklerine karar verildi. Toplantı gruplarında 36 adet yeni alınan proje, 29 adet sonuçlanan proje, 1 adet ara sonucu alınan proje ve 156 adet devam eden proje olmak üzere toplam 222 adet proje görüşüldü.

Üniversitemizden ormancılık ihtisaslaşma alanı ile ilgili hem jüri üyesi hem de proje danışmanı olarak 10 akademisyenin katıldığı toplantıya Ormancılık Araştırma Enstitülerinden 200 araştırmacı personel, Üniversitelerden 200 Akademisyen, OGM uygulama birimlerinden 50 kişi, OGM Haricindeki Kurum ve Kuruluşlardan 15 kişi ve Sivil Toplum Örgütlerinden 5 kişi olmak üzere yaklaşık toplam 470 kişi katılım sağladı.