Koordinatörlüğümüz ile TTO Turizmde Dijitalleşme Projesini Görüştü

14 Ocak 2021 tarihinde Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Genel Müdür Prof. Dr. Kasım YENİGÜN öncülüğünde toplandı. Toplantıda KÜ TTO A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren PRODO’nun PAGUK’un görevlerini üstlenmesine, BSTUAM’ın kapatılarak TTO bünyesinde Modul 6 olarak İnovatif Teknolojiler Ofisi’nin kurulmasına karar verildi. Ayrıca uluslararası işbirliği ve kapasite geliştirme yoluyla turizm KOBİ’lerinin dijitalleşme ve yeniliği içselleştirmelerine destek sağlamak amacıyla çıkan “Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenilikçiliği Kavrama Programı”na başvuru için ulusal ve uluslararası proje ortakları ile görüşülmesine ve başvurunun yapılmasına karar verildi.

Toplantıya Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, TTO A.Ş. ve Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdür Prof. Dr. Kasım YENİGÜN, yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Canan TANRISEVER YİĞİT, Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU, Doç. Dr. Alperen KAYMAKÇI ve Doç. Dr. Erol TEKİN, Teknoloji Transfer Ofisi’nden proje destek ofisi koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet TABANLIOĞLU, Teknokent Akademi koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK, ihtisaslaşma koordinatörlüğü personelimiz patent destek ofisi koordinatörü Mehmet Fırat OLGUN ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörü Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR katıldılar.