“Türk Dünyası ve Turistik Çekim Kaynakları” İsimli Kitap Yayınlandı

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kutay OKTAY ve Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunumuz Hamitcan SÖNMEZ tarafından tamamlanan Kastamonu Üniversitesi BAP Projesi ve yüksek lisans tezinden elde edilen verilerin derlenmesi ve geliştirilmesi ile oluşturulan kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basıldı.