I. Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi E-Kongresi “Ormancılıkta Yeni Yaklaşımlar” Teması ile Çevrimiçi Olarak Düzenlendi

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, I. Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi E-Kongresi “Ormancılıkta Yeni Yaklaşımlar” teması ile Orman Fakültesi tarafından 25-27 Kasım 2020 tarihlerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer Küçük ve Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan kongreye Ülkemizden Prof. Dr. Yusuf Serengil, Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Salim Hızıroğlu ve Dr. Dalia Abbas, Romanya’dan Prof. Dr. Marius Catalin Barbu davetli konuşmacı olarak katıldı. Kongre 16 oturumda sunulan bildirilerle tamamlandı.

Kongre kapsamında özellikle son günlerde dünyamızı küresel ölçekte etkileyen iklim değişikliği ve Covid-19 pandemisi önlemleri, ekolojik sorunların çözümü, su kaynaklarının yönetimi ve toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde ormancılık, odun dışı orman ürünleri ve orman endüstrialanlarıile ilgili konularda 63 bilimsel çalışma sunuldu.

I. Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi E-Kongresi’nde; ana temalar olarak çağımızda önemli bir problem olan erozyon, maden sahalarının orman ekosistemlerine olan olumsuz etkileri, iklim değişikliği kapsamında yağış ve sıcaklıkların değişimi, orman yangınları, iklim elemanlarındaki değişimin olası etkileri ve ekolojikproblemlerin çözümüneilişkin çalışmalar tartışıldı.Ayrıca, ormancılıkta sertifikasyon, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmadaen önemli karasal ekosistem olan ormanların karbon tutma potansiyeli, ormanlardaki farklı ağaç türlerinin biyokütle tahmini üzerine yapılan çalışmaların yanısıra Kastamonu yöresinde yer alan büyük memeli yaban hayvanı türlerinin ve orman ağaçlarına zarar yapan bazı böcek türlerinin tespiti üzerine çalışmalar da sunuldu.

Orman Endüstrisi alanında ise odun hammaddesine uygulanan termal işlemler ve bu ürünlerin kullanım alanlarından, ahşap esaslı nanokompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri ile kağıt sektöründe doğal boyar maddelerin öneminden bahsedildi. Ayrıca, günümüzde önemi gittikçe artan Endüstri 4.0’ın orman endüstrisinde kullanımı ve Covid-19 pandemisi döneminde Kastamonu’da faaliyet gösteren orman ürünleri sanayilerinin durumu değerlendirildi.

Kongre, Prof. Dr. Ömer Küçük’ün öne çıkan konuları değerlendirdiği ve sonuç bildirgesini paylaştığı konuşmaları ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Kongreye koordinatörlüğümüz personellerinden Öğr. Gör. Tuba Külçe “The Stuation of the Covid-19 Pandemic and the Kastamonu Forest Products Indust” adlı bildirisiyle; Öğr. Gör. Berkan Güngör de “Problems and Solution Suggestions in Daday in Terms of Nature Tourism Destination Development” adlı bildirisiyle katıldılar.