Üniversitemiz Kalite ve Yetkinlikte İhtisaslaşma Sahasında En İyi Üniversiteler Arasında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması güncellenerek yayınlandı.

Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi 2020 yılı raporunda, hacim ve kalite açısından 9 araştırma alanında Birinci Bölge Üniversiteler kategorisinde yer alarak bu alanlarda Türkiye’nin en iyi Üniversiteleri arasında olduğunu gösterdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği ‘‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’’ 2020 yılı raporunu yayınladı. Analizler, ülke için önem arz eden kritik teknoloji alanları ile 160 üniversitenin eğitim alanı dikkate alınarak belirlenen 20 ana araştırma alanı ile 131 alt araştırma alanı üzerinden yapılıyor ve yeterli veriye sahip olanlar için hacim ve kalite ekseninde yetkinlik grafikleri çiziliyor. Bu özelliklere sahip 160 Üniversite TÜBİTAK tarafından alan bazlı yetkinlik grafiği çıkarılmıştır. Bu yıl ikincisi yayınlanan raporda Kastamonu Üniversitesi kalite ve hacim göstergelerinden elde ettiği puanlar ile 9 araştırma alanında Türkiye’nin birçok köklü üniversitesini geride bırakarak “Birinci Bölge Üniversiteler” kategorisinde yer aldı.

TÜBİTAK Tarafından Yapılan Değerlendirmede Kalite % 60, Hacim % 40 Ağırlığa Sahip.

Değerlendirmede hacim boyutunu oluşturan göstergeler; ‘Dünyadaki Akademik Birikime Katkı’, ‘Akademik Değer Yaratan Kritik Kitle’, ‘Ar-Ge ve Yenilik Proje Hacmine Katkı’, ve ‘Üniversitenin Türkiye’ye Görece Bağıl Odaklanma Endeksi’ ile toplam değerlendirmenin % 40’lık bölümünü oluştururken, kalite boyutunu oluşturan göstergeler; ‘Yayınların Bağıl Atıf Etkisi’, ‘Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi’, ‘Akademisyen Verimliliği’, ‘Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Niteliği’, ‘Sanayiye Katkıda Bulunacak Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi’, ‘Üniversitenin ve Türkiye’nin Uluslararasılaşmasına Katkı’ ile değerlendirmenin %60’lık bölümünü oluşturmaktadır.

Kastamonu Üniversitesi Kalite ve Hacim Olarak Hangi Alanlarda Ön Plana Çıkıyor?

TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda KÜ’nün; Entegre Havza, Atomik, Moleküler Fizik ve Optik, Gıda Güvenliği, Su Ürünleri, Makine-İmalat-Geleneksel İmalat Teknolojileri, Ormancılık, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği, Coğrafya, Kentleşme, Sanat, alanlarında hacim ve kalite bakımından en iyi üniversiteler arasında yer aldı. Ayrıca “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan üniversitemiz, bu sahada en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi; Hacim göstergeleri olarak; Çevre Bilimleri- Arıtma Teknolojileri, Fizik-Yoğun Madde Fiziği, alanında, Havacılık ve Uzay-Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı, Havacılık ve Uzay-Uydu ve Fırlatma Teknolojileri, Fizikokimya ve Teorik Kimya, Proses Kimyası ve Teknolojisi, Makine-İmalat-Eklemeli İmalat, Metaller ve Alaşımlar, Seramik ve Kompozitler, Eğitim, alanlarında orta değerin üstüne çıkarken, kalite göstergeleri olarak Genetik ve Moleküler Biyoloji, Yer bilimleri, Hayvan besleme, Tarla bitkileri, Toprak ve Bitki Besleme, Biyomalzeme, İmmünoloji, alanlarında da orta değerin üstüne çıkarak Türkiye çapındaki yetkinliğini ortaya koymuştur.

Çalışmalarıyla, Üniversitemizin hacim ve kalite bakımından birinci bölge üniversiteler arasında yer almasına, hem kalite hem de hacim bakımından ortalama değerin üzerinde yer aldığı alanlar bakımından çok değerli çalışmaları ile katkı sağlayan ve destek veren tüm öğretim elemanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Çalışma Raporunun tamamını okumak ve analiz görsellerini görmek için buraya tıklayınız.