Koordinatörlüğümüz KUZKA destekleriyle Gerçekleştirilen TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı’na Katıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) destekleriyle Impact Hub İstanbul firması tarafından düzenlenen TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı 3-4 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Öncelikli amacı dezavantajlı kesimler için istihdam imkânı yaratarak, onların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak projeler geliştirmek olan programda, ilk etapta uzmanların katılımlarıyla bölgedeki durumun analiz edildiği Sosyal Kalkınma Paneli gerçekleştirildi. Programa koordinatörlüğümüzden Öğr. Gör. Berkan Güngör, Öğr. Gör. Tuba Külçe, Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun ve Öğr. Gör. İlknur Şahin katıldılar. Ardından iki gün süren online Proje Geliştirme atölyeleri ile katılımcılar, fikir ve projeleri müşteri ve faydalanıcı gruplarının gözünden bakarak detaylandırdılar. Katılımcıların tamamladıkları projeler KUZKA’nın bölgesel proje havuzuna eklendi. KUZKA’nın bölgesel proje havuzuna koordinatörlüğümüzden iki proje eklendi.