Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden Bölgesel Kalkınma İçin Defne Projesi

Kastamonu Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu tarafından bölgesel kalkınma ve misyon farklılaşması projesi kapsamında ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Üniversitemiz bu misyonu yerine getirme adına paydaşları ile işbirliği protokolleri imzalayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile odun ve odun dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması adına proje çalışmaları sürdürülmektedir. Bu projelerden birisi de defnenin ekonomiye kazandırılmasıdır. Proje ile kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin uygulamalı bir modeli gerçekleşecektir. Diğer taraftan proje ile bölgenin ekonomisine önemli gelir sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu konudaki çalışmalara Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal büyük destek vermektedirler.

Defnenin ekonomiye kazandırılması projesinin ilk adımı Cide’de atıldı.

Cide Orman İşletme Müdürlüğü Okçular Şefliğinde Kastamonu Bölge Müdürü Sayın Fahri Sönmezoğlu, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü ve Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ömer Küçük, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Talip Çeter, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürü Sayın Doç. Dr. Mahmut Gür, Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Osman Topaçoğlu, Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er, Cide Orman İşletme Müdürü Sayın Erhan Korkmaz, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve üretici köylülerle birlikte defne rehabilitasyon çalışmaları yapılacak yerlerde inceleme ve değerlendirmeler yaptılar.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

Hayata geçirilecek proje ile bir taraftan yöre halkına Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme ve en iyi uygulama örnekleri hakkında eğitimler verilecekken, diğer taraftan, Kastamonu Üniversitesi tarafından zamana bağlı olarak yaprak içeriğinin kimyasal analizleri laboratuvar ortamında belirlenecek ve nihai ürün noktasında çeşitliliğinin artırılması konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca defne sahasının rehabilite edilmesinde teknik uygulamalar konusunda akademik destek verilecek en yüksek servetin ve en kaliteli defne yaprağının elde edildiği yıllar tespit edilecektir. Cide’deki söz konusu saha 750 ha. büyüklüğünde olup Kapısuyu, Yenice ve Hacı Ahmet Köyü civarlarıdır. Sahanın rehabilitasyonun 3 yıl içerisinde tamamlanması ve üretime geçilmesi planlanmaktadır. Sahanın tamamında yıllık 10 bin ton defne yaprağı üretimi hedeflenmektedir. Söz konusu pilot sahada yerel halktan en az 70 kişinin çalışması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, defnenin işlenmesi ve nihai ürüne dönüştürülmesinde yatırımcıların ürüne olan talebi dikkate alındığında bölgesel anlamda ekonomiye büyük katmadeğer sağlayacağı beklenmektedir. Stratejik türlerden birisi olan dünyadaki en büyük defne yaprağı ihracatçısı olan ülkemizin bu çalışma ile bu konumunun daha da güçlenmesine destek olunacaktır. Ayrıca, bölgedeki diğer defne sahalarının ekonomiye kazandırılması bakımında model teşkil edecektir. Cide Orman işletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 3500 hektar defne sahası ile, İnebolu ve Bozkurt’ta da benzer çalışmaların zamanla yapılması planlanmaktadır. Bu çalışma ile bir taraftan değerli bir tür olan defnenin ekonomiye kazandırılması sağlanırken diğer taraftan bölge insanı bu konuda eğitilecek ve gelir seviyesinde artış sağlanacaktır. Ar-Ge çalışmaları ile de defne yaprağını işleyecek tesislerde ürün daha katma değerli hale gelecektir. Defnenin ekonomiye kazandırılması çalışması Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin bölgesel kalkınma açısından uygulamalı bir örneği olacaktır.

Projenin bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.