Üniversitemiz İhtisaslaşma Yol Haritası Nihai Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın işbirliğiyle yürütülen “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” ihtisaslaşma çalışması nihai yol haritası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan,  rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, rektör yardımcımız ve İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, YÖK Proje Destekleme Dairesi Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan, T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), Tolga Balcı ve diğer ilgili uzmanlar,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı  (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve danışmanlık firması temsilcileri katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda; Üniversitemiz “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” ihtisaslaşma yol haritasına ilişkin “İhtisaslaşma Yol Haritası Çerçevesi”, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Vizyonu”, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Haritası ve Performans Göstergeleri”, “Odak Konu Başlıkları ve Stratejik Projeler”, “İş birliği Modeli ve Performans İzleme Değerlendirme Sistemi” konu başlıklarında katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı katılımcılarına teşekkür eden rektörümüz, başlangıcından günümüze ihtisaslaşmada büyük bir yol kat edildiğini, bu çalışmanın birçok üniversiteye model oluşturacağını, bölgenin fiziki avantajlarının ihtisaslaşma sayesinde kalkınmada öncü bir nitelik kazandığını ve bunun giderek artacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek, çalışmanın bölge kalkınması için çok değerli olduğunu belirtirken, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sunumun ardından toplantıya katılan diğer kurum temsilcilerinin stratejik yol haritasına ilişkin değerlendirme ve görüşlerine yer verilmesiyle toplantı sona erdirildi.