Ormancılık ve Tabiat Turizmi Odak Grup Toplantısı Başlıyor!

30.06.2020 – 01.07.2020

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, KUZKA ve Execution Partners işbirliğinde “Ormancılık ve Tabiat Turizmi Odak Grup Toplantısında; ormancılık ve tabiat turizmi alanında sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini olumlu yönde etkileme doğrultusunda üniversite ile yerel paydaşların buluşturulması ve paydaşların rollerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

13:00                | Açılış
13:00 – 13:30  | İhtisaslaşma kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme
13:30 – 17:00  |Paydaş rollerinin belirlenmesi
17:00                | Kapanış

Toplantı Covid-19 salgını nedeni ile çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Toplantıda ilk gün Ormancılık, ikinci gün Tabiat Turizmi üzerinde durulacaktır.