KÜDEM Projesi Hakkında Üniversitemizde KUZKA İle İzleme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi Sahasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Tarafından desteklenen Kastamonu Üniversitesi Doğa Eğitim Merkezi (KÜDEM) fizibilite projesinin izleme toplantısı yapıldı.

TR82/19/FZD/0003 referans numarası ile KUZKA tarafından “Fizibilite Desteği” kapsamında desteklenen KÜDEM projesinin detayları ve fizibilite çalışmaları izleme toplantısında ele alındı. Toplantıya Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK, KUZKA’dan İzleme Daire Başkanlığı uzmanlarından Dr. Turgay YILDIZ, Orman Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Emre AKTÜRK, İhtisaslaşma Koordinatörlüğü personeli ile Genel Sekreter Vekili Semra TİRYAKİ katılım sağladılar.