Koordinatör Yardımcımız Prof. Dr. Kutay Oktay ve beraberindeki heyetten Orman Bölge Müdürü Sayın Fahri Sönmezoğlu’na Proje Ziyareti

Üniversitemiz, YÖK’ün başlatmış olduğu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi Alanında İhtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiş ve bu alanda da Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalamıştı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 110 planla başlatılan ekoturizm alanlarını belirleme ve doğal yapısını bozmadan halkın hizmetine sunma çalışmaları amaçlı “Ekoturizm Eylem Planı” kapsamında, ekoturizm için en önemli ve uygun yörelerden birisi olan Kastamonu’da proje için uygun alanın belirlenmesi ve projenin hayata geçirilmesi konusunda Kastamonu Orman Bölge Müdürü Sayın Fahri Sönmezoğlu ve ilgili idarecilerle Turizm Fakültesi Dekanı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Kutay Oktay ve beraberindeki heyet bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kastamonu’da Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait alanlardan turizme açılabilecek yerler değerlendirilerek en kısa sürede projelendirme ve uygulama safhasına geçilmesi üzerinde duruldu.