İhtisaslaşma Kapsamında Stratejik Planlama ile İlgili Toplantı Yapıldı

Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Kastamonu Üniversitesi “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kastamonu Üniversitesi’ne yönetim danışmanlığı desteği verilmesi amacıyla iki kurum arasında 27.02.2020 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokol kapsamında, Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan üniversitemizin stratejik yol haritasının inşası ile yönetim birimlerinde stratejik hizalanma ve uyumlanmanın sağlanmasını, strateji uygulama, performans takip ve izleme sistematiğinin kurulmasını sağlayacak “Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritasının Oluşturulması Projesi” başlatılmıştır. Proje; KUZKA tarafından finanse edilmekte olup Execution Partners tarafından gerçekleştirilmektedir. Projenin başlangıç aşamasında bir toplantı gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Üniversitemizden Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma koordinatörü Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK, koordinatör yardımcısı Prof. Dr. Kutay OKTAY, Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR ve Öğr. Gör. Mehmet Fırat OLGUN; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından Genel Sekreter Dr. Serkan GENÇ, Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birim Başkanı Serkan DOĞRU ve Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel YAKAR; Execution Partners danışmanlarından da Dr. Baransel ATÇI, Ateş SUNGUR, Zeynep İMER ve Elif KANBUR katılım sağlamışlardır. Toplantı Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.Toplantıda projenin ön hazırlık kısmına dair amaçlanan hedefler ve stratejiler üzerine değerlendirmeler yapılmış olup belirli aralıklarla paydaşlarla toplantılar gerçekleştirilmesi üzerinde durulmuştur.