“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisas üniversitesi olarak belirlenen Kastamonu Üniversitesi’nde konuyla ilgili projeler hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri CİVELEK, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref MUTLU, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol YAŞAR, Şenpazar Belediye Başkanı Cem ÇINAR, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kutay OKTAY ve fakülte öğretim elemanlarının katıldığı toplantıda, yaz aylarında gerçekleşecek olan “Kastamonu Tabiat Turizmi Kampları Projesi”nin ayrıntıları görüşüldü.

Projenin amacı, Kastamonu’nun tabiat turizmi potansiyelini tanıtmak, ilin sahip olduğu doğal güzelliklerini ziyaretçilere yaşatmak, ulusal ve uluslararası boyutta işbirliklerini güçlendirmek, bölgeye olan tabiat turizmi talebini arttırmak, bölge ekonomisini canlandırmak ve tabiat turizmi konusunda ziyaretçilerin ve yerel halkın duyarlılığını artırmaktır. Projenin konusunu, Kastamonu’nun sahip olduğu doğal güzelliklerin turistik bir ürüne dönüştürülmesi ve öncelikle ekonomik anlamda topluma yarar sağlaması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tabiat eğitimlerinden, tabiat turlarından ve tabiatta gerçekleştirilecek faaliyetlerden oluşan, ekte detaylı bir şekilde verilen paket, bu konuda tecrübeli acentelerle işbirliği içerisinde öncelikle ulusal çapta pazarlanacak ve yöreye ziyaretçi çekilecektir. Böylece, hem yörenin tabiat turizmi potansiyeli daha fazla tanınmış olacak hem de yerel ekonomiye katma değer sağlanacaktır.

Projenin uygulamaya geçmesiyle birlikte, yöreyi ziyaret edecek turistlerin yapacağı konaklama, yiyecek-içecek harcamaları, ulaştırma giderleri ve hediyelik eşya alımı sayesinde bölge ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu etki yalnızca ekonomik olmakla kalmayıp, gelen turistlerle yöre halkının etkileşimi sonucunda kültürel alışveriş de sağlanmış olacaktır. Ayrıca bölgenin tanıtımı anlamında da projenin önemli bir yaygın etkisi olacaktır. Projenin gerek hazırlık aşamasında gerekse de uygulanma aşamasında Turizm Fakültesi öğretim elemanları bizzat işin başında bulunacaktır. Kastamonu Üniversitesi’nin sahip olduğu imkânlardan ve ihtisaslaşma kapsamında gelen ödenekten projenin yürütülmesinde yararlanılacaktır. Proje ortağı belediyeler konaklama, yeme içme ve diğer konularda destek sağlayacaklardır. Ayrıca hizmet alımı yöntemiyle profesyonel rehberlik, eğitim, ulaşım, pazarlama ve diğer gerekli hizmetler proje bütçesinden temin edilecektir. Potansiyel eğitmenler daha önce bu tür eğitim veren kişiler içerisinden seçilecektir. Eğitim türüne göre uzmanlar Kastamonu içerisinde bulunduğunda, öncelik Kastamonu’daki uzmanlara verilecektir. Ayrıca, belirlenecek aktivite ve animasyon programlarına bağlı olarak, diğer illerden de eğitmenler davet edilecektir. Bunun yanında, Kastamonu’nun tabiat turizmi potansiyelinin kalabalık kitlelere duyurulması adına medyatik kişilerle de iletişime geçilecektir. Yaz ayları boyunca 6 gece 5 günlük periyodlar şeklinde planlanan her bir kampa 40’ar kişi katılacak ve 3 ay boyunca 10 kamp düzenlenecektir. Böylece, toplamda 400 kişilik bir katılım sağlanacaktır. Projedeki hedef katılımcılar, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan tabiat severlerden oluşturulacaktır. İlimize bu proje kapsamında gelecek katılımcılara, kanyonlar, mağaralar, şelaleler, vadiler, yaylalar ve milli parklar gezdirilecek, tabiatta çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek ve yöresel yemeklerin sunumu ve yöresel pazarlarda alışveriş olanakları sunulacaktır. Ağustos ve eylül aylarında ise benzer bir projenin İhsangazi, Araç ve Daday Bölgesi’nde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.