Üniversitemiz, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında çeşitli kurumlarla işbirlikleri yapmaya devam ediyor.

Üniversitemiz ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü’yle 11 Şubat 2020 tarihinde Rektörlük makamında Kastamonu İli’nin Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem izleme işine dair işbirliği protokolü imzaladı.

İşbirliği protokolü Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit tarafından imzalandı. İmza törenine DKMP 10. Bölge Kastamonu İl Şube Müdürü Yalçın Uyanık, Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Mutlu ve DKMP 10. Bölge Kastamonu İl Şube Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Ferda Tarhan Duman katıldı.

Protokol ile taraflar ulusal mevzuat ile taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve “Kastamonu İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında hazırlanan sonuç raporundaki izleme planlarına göre damarlı bitkiler, omurgalı yaban hayvanları (kuşlar, memeliler, sürüngenler, çift yaşarlar, iç su balıkları ) tür/popülasyon düzeyinde izlenmesi ve özellikli alanların habitat/ekosistem düzeyinde izlenmesi amaçlanıyor.