Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak belirlenen Üniversitemiz, yerel paydaşlarla bölgesel kalkınmada lokomotif olacak projeler üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Üniversitemiz ile Orman Genel müdürlüğü arasında ihtisaslaşma kapsamında yapılan işbirliği protokolü neticesinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda 26 Şubat 2020 tarihinde Odun ve odun dışı ürün çeşitliliği ve ürün verimliliğinin öne çıktığı konularda yapılabilecek projelerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Vekili ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kutay Oktay, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, her iki fakültenin akademik personeli, bölge müdürü yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri ve teknik personeli olmak üzere 75 kişi katılım sağladı.

“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” konusunda öncelikli olarak belirlenecek alanların neler olabileceği Üniversite ve Orman Bölge Müdürlüğü yapılan mevcut çalışmalar ve yapılabilecek çalışmalar ile birlikte ortak araştırma projelerinin hazırlanması, kurumlar arası destek, projelerin birlikte yürütülmesi, ulusal veya uluslararası eğitim ve bilimsel faaliyetlerde işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda özellikle;

  • Türkiye’nin en büyük bal ormanının kurulması,
  • Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza odun dışı orman ürünlerinin sağlayacağı faydaların anlatılması,
  • Kestane üretimi ve kestane balı üretiminin artırılması için bal ormanlarında her türlü bakım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,
  • Kestane ormanlarında yüksek ekonomik değeri olan ağaçların belirlenmesi, orman köylülerinin topladığı kestanenin ekonomik değerinin artırılması çalışması,
  • Kestane defne ve ıhlamur başta olmak üzere, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen ve yenebilen mantarların mutlaka ekonomiye en yüksek seviyede kazandırılması
  • Mevcut defne alanlarından üretimin en yüksek şekilde yapılması, mevcut sahaların iyileştirme çalışmaları ile verimli defne sahalarının oluşturulması,
  • Yenebilen ve ticareti yapılan mantarlardan kanlıca ve kuzugöbeği mantarının pilot ormanlık sahalarda üretiminin yapılması
  • Bölgede yer alan orman fidanlıklarının her birine ihtisaslaşma kapsamında misyonlar yüklenmesi,
  • Bölgede mevcut olan ve ekonomik değeri olan odun dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması ve buna yönelik tesislerin girişimciler tarafından kurulması

gibi konular öncelikli olarak ele alındı ve projelendirilmesi üzerinde duruldu.

Potansiyelin istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde çalışmaların hızlandırılması sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda öne çıkan konuların projelendirilmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın imkânlarından, Orman Genel Müdürlüğü’nün imkanlarından ve diğer fon sağlayıcı kuruluşların imkanlarından faydalanılması gerektiği üzerinde de duruldu.

Mevcut işbirliğinin ihtisaslaşma projesi kapsamında daha fazla geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmada önemli olacak bu projelerin hızlı bir şekilde faaliyete geçmesi temennisi ile toplantı sona erdi.