Koordinatörümüz Prof. Dr. Ömer Küçük TÜBİTAK Bilim Söyleşilerinde “Ortak Mirasımız Ormanlar” adlı konferans vermiştir.

Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Küçük TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında 5 Aralık 2019 tarihinde Kastamonu Bilim Sanat Merkezinde “Ortak Mirasımız Ormanlar” adlı konferans vermiştir. Konferansa ilk orta ve lise öğrencileri öğretmenler ve veliler katılmıştır.