YÖK tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında ‘ihtisaslaşacak üniversiteler’ olarak seçilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret ve faaliyet performanslarını izleme toplantılarının üçüncüsü Bingöl Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Senato salonunda düzenlenen programa, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âdem Korkmaz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ihtisas üniversitelerinin rektör yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında desteklenen üniversitelerin performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı için planlanan toplantıların üçüncüsüne ev sahipliği yapan Bingöl Üniversitesine YÖK ve ihtisas üniversiteleri adına teşekkür etti.

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sisteminde birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Gündoğan, eğitim-öğretimde kalite, çeşitlilik ve bölgesel kalkınmanın önemine değindi. En önemli yapısal değişimin ihtisaslaşma çalışmaları olduğuna dikkat çeken Gündoğan, proje ile üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma dışında bulunduğu bölgenin potansiyelini etkin kullanma, bölgenin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını değerlendirme gibi olanaklar sağlayacağını söyledi. Programın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için; Bakanlıklar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve YÖK’ün yanısıra Valilikler, Belediyeler, Kalkınma Ajansları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu süreçte verecekleri destek ve katkıların büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

2015 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığının devlet üniversitelerine yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”ni başlattığını dile getiren Gündoğan, 2016 yılında 5, 2018 yılında da 5 olmak üzere 10 üniversite ile sürece devam ettiklerine işaret etti. 2023 yılı hedeflerine ulaşmada nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gündoğan, 11. Kalkınma Planı’nda da projenin genişletilerek devam ettirileceğine dair bir maddenin yer aldığını belirterek projeye destek olanlara teşekkür etti.

Birinci oturumla devam eden programda ihtisaslaşmayla ilgili Bingöl Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sunumlarını gerçekleştirdiler.

Toplantının son bölümünde üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergeleri değerlendirildi. Toplantı, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Programın öğleden sonraki kısmında ise Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri Kongresi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kongre açılışında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tüzin Baycan ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.Murat Ali Dulupçu tarafından “Üniversitelerin İhtisaslaşması ve Bölgesel Kalkınma” konulu özel oturum gerçekleştirildi.