Üniversitemizin TÜBİTAK – 1002 Hızlı Destek Programı Kapsamında Proje Başarılarına Bir Yenisi Daha Eklendi

Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı “İklim Krizine Karşı Dirençli Kentlere Yönelik Yapılı Çevre ve Kentsel Isı Adası İlişkisinin 3b Modellenmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 – A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Projede, Üniversitemiz MMF Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Sevgi Öztürk yürütücü, Arş. Gör. Dr. Öznur Işınkaralar araştırmacı, İhsangazi MYO Harita ve Kadastro programı Öğr. Gör. Musa Nehir Sözen danışman ve Peyzaj Mimarlığı doktora programı öğrencisi Dilara Yılmaz bursiyer olarak yer alıyor.TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen bu proje ile kentsel yapılaşma biçimlerinin yüzey sıcaklığı oluşumuna etkisinin 3B modelleme ve tematik haritalar ile ortaya konması hedeflenmiştir.

Proje, iklim değişikliğine karşı mekânsal açıdan duyarlı yerel planlama mekanizmalarının geliştirilmesi açısından katkı sağlayacaktır.Proje kapsamında ayrıca, TÜBİTAK – Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız (BİÇABA) Burs Programı ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden etkilenen bir lisans programı öğrencimize 6 ay bursiyer olarak destek verecek.