Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi
Mobilya Eğitim ve Üretim Tesisi Projesi

PROJENİN AMACI

♦ Projenin öncelikli amacı kamu, kurum ve kuruluşların iç mekânlarda kullanılabilecekleri muhtelif mobilya ihtiyacını daha ekonomik bir şekilde üretilmesi,

♦ Kentin müşterek kullanım mekanlarında bir taraftan özgünlüğün ve kent kimliğinin ortaya çıkarılması bir taraftan da şehrin çağdaş ve estetik görünümünün sağlanması için kent mobilyaların tasarlanması ve üretilmesi,

♦ Kentin tarihi dokusunu temsil eden üniversitemiz temalı çeşitli ahşap hediyelik ve dekoratif eşyaların üretilmesi,

♦ Ahşap malzemeden eğitici, öğretici ve zekâ geliştirici eğitim materyalleri üreterek, çocukların dikkat toplama ve odaklanma yeteneklerinin, keşif ve tasarlama güçlerinin, kas ve iskelet sistemlerinin, el ve göz koordinasyonlarının gelişimine yardımcı olmakla birlikte çocukların sosyalleşmelerine de katkı sağlanması,

♦ Geleneksel Türk el sanatlarından birisi olan ahşap süsleme sanatında kullanılan oyma, kakma, yakma, tornalama gibi farklı tekniklerle ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunarak bu sanatın canlılığının korunması ve yeni nesillere aktarılmasına yardımcı olarak alternatif istihdama ve ülkemiz kültür turizmine katma değer sağlanması,

♦ Lisans ve lisansüstü öğrencilerin ahşap ve ahşap kökenli ürünler ile ilgili almış oldukları teorik eğitimlerin uygulama çalışmalarına merkezimiz olarak destek verilmesi,

♦ Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesinde önerilen ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, yapısal ahşap standartlarının belirlenmesine ve ahşap yapı mevzuatının düzenlenmesine katkı sağlanması,

ÖZGÜN DEĞERİ

TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu da Orman Ürünleri temel alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli birçok işletmenin olmasına rağmen ahşap ve ahşap kökenli ürünlere değer katan mobilya endüstrisi alanında eğitime, araştırmaya ve üretime yön veren gelişime açık bir merkezin üniversitemiz çatısı altında tesis edilmesi bu projenin özgün değerini oluşturmaktadır.

KONU VE KAPSAM

Türkiye mobilya endüstrisi incelendiğinde, sektörün yapısını ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle faaliyet gösteren atölye tipi, küçük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Özellikle nüfusun artması, kentleşmenin hızlanması, ofis ve hizmet sektöründeki gelişim, okullaşma oranındaki artış, tasarımlardaki yeni eğilimler mobilyaya olan ihtiyacın artmasına sebep olmaktadır. Bu duruma paralel olarak yapılan sermaye ve teknoloji yatırımlarıyla tüketici ihtiyaç ve beklentileri değişken olan sektörde üretim ciddi bir ivme kazanmıştır. Bölgesel olarak genel bir değerlendirme yapıldığında, mobilya sektörünün rekabet gücünün artırılması, özellikle firma yapısı ve stratejik yönetim konularına önem verilmesi, kurumsallaşma çalışmalarının artırılması, inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmalara destek verilmesi ve değer yaratımı konularına odaklanma bölgede mobilya sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan mobilya üretim ve eğitim tesisinde, iç ve dış mekanlarda kullanılan mobilyaların üretimi ve satışı yapılarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda üniversitemizin ilgili birimleri ve dış paydaşlarımızla birlikte mobilya imalatı konusunda mesleki eğitimler vererek nitelikli insan kaynağı oluşturma noktasında bölgeye destek veren bir eğitim kurumu olunması hedeflenmektedir.

YAYGIN ETKİSİ / KATMA DEĞERİ

İmalat sanayisinin üretim faktörlerinin uygun ortamlara göre farklılaştığı düşünüldüğünde, orman ürünleri endüstrisi üretim ihtiyaç analizi açısından Kastamonu’nun çok önemli bir noktada olduğu söylenebilir. Kastamonu’nun ülkemizde en fazla ormanlık alana sahip olan iller arasında olması ve orman ürünleri sektörü açısından en çok üretim yapan illerden birisi olması mevcut avantajı gözler önüne sermektedir. Kastamonu sanayisinde orman varlığına dayalı yatırımların başında yonga levha, yongalam, orta yoğunluklu lif levha (MDF ve MDFlam), parke ve kontrplak gibi yarı mamul ürünlerin üretimi gelmektedir. Kastamonu’da ahşap kökenli levha endüstrisinin gelişimine paralel olarak önümüzdeki yıllarda katma değeri daha yüksek olan nihai ürünlerin üretilmesiyle mobilya endüstrisinin de hızlı bir ivme kazanacağı düşünülmektedir.

Genç, dinamik, girişimci olan, bölgesel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten ve bu amaç doğrultusunda deneyimli kadrosuyla politikalar ve stratejiler geliştiren üniversitemiz, bünyesine bir mobilya üretim ve eğitim tesisi kazandırma isteğinde ve azmindedir. Bu tesiste üretilmesi planlanan iç ve dış mekan mobilyalarının, ahşaptan yapılmış hediyelik ve dekoratif eşyaların, ana malzemesi ahşap olan eğitim materyallerinin üretilmesi ile bölgedeki mobilya sektörünün hareketlenmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlanması projenin başlıca hedeflerini oluşturmaktadır.

Sektörel bazda, Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olan üniversitemizde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mobilya ve Dekorasyon ve Endüstriyel Ürünleri Tasarım programları ve diğer ilgili birimlerle ortak olarak verilen mesleki ve teknik eğitimlerle nitelikli insan kaynağı ihtiyacını sağlamak projemizin bölgemize sağladığı en önemli kazanımlarından birisi olacaktır. Proje kapsamında kökleri çok eskilere dayanan ve sosyokültürel açıdan oldukça önem taşıyan geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan ahşap işlemeciliği ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunarak bu sanatın canlılığının korunması ve yeni nesillere aktarılmasına yardımcı olarak alternatif istihdama ve ülkemiz kültür turizmine katma değer sağlanması da amaçlanmaktadır.