İhtisaslaşma Sahamızda TÜBİTAK – 1002 Hızlı Destek Programı Kapsamında Bir Projesi Daha Kabul Edildi

Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ferhat Kara’nın yürütücülüğünü yapacağı ” Karışık Sarıçam-Kazdağı Göknarı Ormanları İçin Bir Meşcere Stok Diyagramının Oluşturulması ” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 – A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Üniversitemiz akademik personeli Doç. Dr. Ferhat Kara’nın yürütücü olduğu projede Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Arif Oğuz Altunel araştırmacı olarak yer alıyor.

Projede ayrıca bir lisans programı öğrencisi bursiyer olarak yer alacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen bu proje ile ülkemizin ekonomik ve ekolojik açıdan önemli karışık ormanları olarak bilinen sarıçam- Kazdağı göknarı karışık meşcereleri için bir meşcere stok diyagramı oluşturulacaktır. Stok diyagramı karışık sarıçam- Kazdağı göknarı ormanlarının başarılı bir biçimde işletilmesi ve sürdürülebilirliği açısından önemli rol oynayacaktır.